กำหนดการจัดงาน 8 ก.พ. - 11 มี.ค. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค
การจัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ

 • 1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต

  จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9

 • 2.โซนสนามเสือป่า

  จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ

 • 3.โซนร้านอาหารและร้านค้า

  ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย ประมาณ 30 ร้าน

ทั้งนี้ โซนที่ 1 จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง โซนที่ 2 จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โซนที่ 3 จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย สำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม

นอกจากนี้ นายกฯ ยังเปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตร ส.ค.ส. 4 ภาพต่อ 1 ชุด ซึ่งสำนักพระราชวังจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 99 บาท โดยจะนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อหาได้ที่สำนักพระราชวัง.

แผนผังแสดงสถานที่สำคัญ

แผนผังแสดงสถานที่สำคัญงานอุ่นไอรัก
แผนผังแสดงสถานที่สำคัญงานอุ่นไอรัก

พื้นที่จัดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แบบย้อนยุค...

เส้นทางการปิดการจราจร

 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  เพื่อจัดการจราจร ระหว่าง วันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยขยายการปิดการจราจร (ห้ามเข้า) ถนนศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่แยกพระรูป ร.๕ ทั้งด้านที่มาจากแยกวัดเบญจฯ และ แยก พล.๑ และจัดเดินรถทางเดียว ในถนนราชด าเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน มุ่งหน้าแยกพระรูป ร.๕ โดยให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ที่แยกพระรูป ร.๕ ออกไปตามถนนศรีอยุธยาทั้งสองด้าน

  08-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ระดับ ๒ : เพื่อจัดการจราจร ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง เวลา ๒๒.๐๐ น. โดยการปิดการจราจร เพิ่มเติมจากระดับ ๑ 
  - ถนนศรีอยุธยา จากแยกวัดเบญจฯ ถึง แยก พล.๑ 
  - ถนนราชด าเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูป ร.๕ ถึง แยกสวนมิสกวัน

  08-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ระดับ ๑ : ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน จากแยกอู่ทองใน จนถึง แยกพระรูป ร.๕ ตลอดเวลาการจัดงาน

  09-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  สีแดง ปิดการจราจรตลอดเวลา ในถนนอู่ทองใน และถนนศรีอยุธยา ๑ ช่อง ฝั่งสวนอัมพร, สนามเสือป่า
  สีเหลือง ช่วงกลางวัน ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จัดเดินรถทางเดียว
  สีม่วง ช่วงกลางคืน ๑๘.๐๐– ๒๒.๐๐ น. ในถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล.๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ และถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่ แยกพระรูป ร.๕ ถึง แยกสวนมิสกวัน

  09-02-2018

พื้นที่การจอดรถ

การเดินทางของประชาชน

ความเคลื่อนไหวสถานที่จอดรถ

 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  จนท.ตร. กก.5 บก.จร. อำนวยความสะดวก ผู้พิการที่มาเที่ยวชมงานฯ บริเวณจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร)

  25-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  บรรยากาศ  ประชาชนเดินทางมางาน  อุ่นไอรัก  คลายความหนาว  นำรถมาใช้บริการที่จุดจอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ณ บริเวณจุดจอดรถ ถนนนครปฐม 

  22-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  กองบังคับการตำรวจจราจร   ตรวจสอบจุดจอดรถสำหรับประชาชนที่มาเที่ยวงาน  อุ่นไอรัก  คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า   ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลจราจรได้ที่   ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร  โทร.1197  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง   

  25-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  กก.5 บก.จร. ขอรายงานสถิติการจอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ของประชาชน ณ บริเวณจุดจอดรถ ถนนนครปฐม (หน้าวัดเบญจมบพิตร)   ประจำวันที่ 24 ก.พ.2561    เวลา 22.00 น. ดังนี้   1. รถจักรยาน    ฝาก = 3 คัน    คืนแล้ว = 3 คัน   คงเหลือ = - คัน   //   2. รถจักรยานยนต์    - ลานจอดจุด 1    ฝาก= 184 คัน    คืนแล้ว= 164 คัน   คงเหลือ= 20 คัน,   - ลานจอดจุด 2   ฝาก= 113 คัน   คืนแล้ว= 89 คัน   คงเหลือ= 24 คัน,   - ลานจอดจุด 3    ฝาก = - คัน   คืนแล้ว= - คัน   คงเหลือ= - คัน   //   รวมฝาก จยย.ทั้ง 3 จุด   ฝาก= 297 คัน   คืนแล้ว= 253 คัน   คงเหลือ= 44 คัน   //   เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

  24-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ทก.สนามหลวง งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร.  (ตรวจพิเศษ)  รายงานสรุปยอดจำนวนรถที่จอด   วันที่  24 ก.พ. 2561   เวลา 20.00 น.    ดังนี้   จุดจอดรถกองสลากเก่า  รับรถได้  150  คัน  มีรถเข้าจอด จำนวน  32  คัน  ยังรับรถได้ 118 คัน  ไม่มีประชาชนรอที่จุดพักคอย   //   จุดจอดรถ สนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)   รับรถได้   1,200  คัน  มีรถเข้าจอด จำนวน  119 คัน   ยังรับรถได้ 1,081 คัน   มีประชาชนรอที่จุดพักคอย 5 คน

   

  24-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ทก.เขาดิน  งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.   24 ก.พ.61 เวลา 22.00 น.   รายงานจำนวนที่จอดรถประชาชนเข้าชมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ภายในสวนสัตว์ดุสิต ทางเข้าประตู 3   ถ.อู่ทองใน ดังนี้   จำนวนรถยนต์ที่จอดได้ ทั้งหมด 500 คัน    - ยอดจอดล่าสุด 100 คัน   - คงเหลือ 400 คัน

  24-02-2018
 • จุดจอดรถประชาชน
  1.สนามม้านางเลิ้ง เข้าประตู1
  2.สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ 1200คัน
  3.สวนสันติพร กองสลากเก่า 50 คัน
  4.สวนสัตว์ดุสิต ชั้น 4
  5.ถนนนครปฐม วัดเบญจมบพิตรสำหรับ
  - รถจักรยานและ
  - รถจักรยานยนต์

  09-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  จุดจอดรถ ถนนนครปฐม
  1. จุดจอดรถจักรยานยนต์
  2. จุดจอดรถจักรยาน
  สามารถจอดได้วันที่ 8 ก.พ. - 11 มี.ค.61
  ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00น.

  08-02-2018

สภาพการจราจรรอบพื้นที่

 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ทก.เขาดิน   งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.   24 ก.พ.61  เวลา 21.00 น.    สภาพการจราจร   - ถ.อู่ทองใน เคลื่อนตัวดี   - ถ.ราชวิถี เข้า-ออก เคลื่อนตัวดี

  24-02-2018

แผนโปรโมท

แผนที่จัดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า