กำหนดการจัดงาน 8 ก.พ. - 11 มี.ค. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่อ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค.61 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุค
การจัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ

 • 1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต

  จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9

 • 2.โซนสนามเสือป่า

  จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ

 • 3.โซนร้านอาหารและร้านค้า

  ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย ประมาณ 30 ร้าน

ทั้งนี้ โซนที่ 1 จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง โซนที่ 2 จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โซนที่ 3 จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย สำหรับการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าจะสวมชุดไทยย้อนยุค โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม

นอกจากนี้ นายกฯ ยังเปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตร ส.ค.ส. 4 ภาพต่อ 1 ชุด ซึ่งสำนักพระราชวังจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 99 บาท โดยจะนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อหาได้ที่สำนักพระราชวัง.

แผนผังแสดงสถานที่สำคัญ

แผนผังแสดงสถานที่สำคัญงานอุ่นไอรัก
แผนผังแสดงสถานที่สำคัญงานอุ่นไอรัก

พื้นที่จัดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 8 ก.พ.-11 มี.ค.นี้
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แบบย้อนยุค...

เส้นทางการปิดการจราจร

 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  เพื่อจัดการจราจร ระหว่าง วันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยขยายการปิดการจราจร (ห้ามเข้า) ถนนศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่แยกพระรูป ร.๕ ทั้งด้านที่มาจากแยกวัดเบญจฯ และ แยก พล.๑ และจัดเดินรถทางเดียว ในถนนราชด าเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน มุ่งหน้าแยกพระรูป ร.๕ โดยให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ที่แยกพระรูป ร.๕ ออกไปตามถนนศรีอยุธยาทั้งสองด้าน

  08-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ระดับ ๒ : เพื่อจัดการจราจร ในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง เวลา ๒๒.๐๐ น. โดยการปิดการจราจร เพิ่มเติมจากระดับ ๑ 
  - ถนนศรีอยุธยา จากแยกวัดเบญจฯ ถึง แยก พล.๑ 
  - ถนนราชด าเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูป ร.๕ ถึง แยกสวนมิสกวัน

  08-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  ระดับ ๑ : ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน จากแยกอู่ทองใน จนถึง แยกพระรูป ร.๕ ตลอดเวลาการจัดงาน

  09-02-2018
 • ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระลานพระราชวังดุสิต และ ถนนอู่ทองใน

  สีแดง ปิดการจราจรตลอดเวลา ในถนนอู่ทองใน และถนนศรีอยุธยา ๑ ช่อง ฝั่งสวนอัมพร, สนามเสือป่า
  สีเหลือง ช่วงกลางวัน ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จัดเดินรถทางเดียว
  สีม่วง ช่วงกลางคืน ๑๘.๐๐– ๒๒.๐๐ น. ในถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล.๑ ถึงแยกวัดเบญจฯ และถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่ แยกพระรูป ร.๕ ถึง แยกสวนมิสกวัน

  09-02-2018

พื้นที่การจอดรถ

การเดินทางของประชาชน

ความเคลื่อนไหวสถานที่จอดรถ

สภาพการจราจรรอบพื้นที่

แผนโปรโมท

แผนที่จัดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า